t>

Daily Archives: October 27, 2019

  • 0

Kelas Membuat Poster Nasihat

Baru-baru ini, pelajar-pelajar Level 3 telah diberi peluang untuk mempelajari cara-cara membuat poster nasihat secara digital dalam Subjek Quranic Propagation Skills. Menurut pada Abang AB, tujuan beliau mengajar anak-anak muridnya tentang bagaimana membuat poster secara digital ini adalah kerana ianya bersesuaian dengan dunia teknologi masaa kini dan perkembangan media sosial yang pesat.

Di dalam kelas tersebut, para pelajar telah diajar cara -carauntuk menyunting gambar dengan menggunakan aplikasi yang khusus. Mereka juga diberi tugasan membuat poster nasihat dan mempamerkannya di media sosial peribadi masing-masing. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, langkah demi langkah telah diajar oleh Abang AB agar pelajar-pelajar L3 tersebut dapat menguasai kemahiran yang diperlukan untuk membuat poster digital tersebut. Pelbagai poster yang berkualiti dan bermutu tinggi telah berjaya dihasilakan. Tahniah kami ucapkan!

Dengan peredaran masa dan teknologi yang makin berkembang pesat, kami para guru di ASIQS sentiasa berusaha sedaya upaya untuk mengasah bakat dan kreativiti anak-anak murid kami agar mereka selari dengan perkembangan teknologi dan media sosial pada hari ini.

#HanyadiASIQS