t>

Pelajaran penting dari Al Quran

  • 0

Pelajaran penting dari Al Quran

Di ASIQS kami sangat percaya bahawa pendidikan adalah proses yang sangat penting di dalam kehidupan manusia.

Melalui pendidikan, setiap manusia belajar seluruh hal yang belum mereka ketahui. Bahkan melalui pendidikan, seseorang manusia dapat menguasai dunia dan tidak terikat lagi oleh batas-batas yang membatasi dirinya.

Pendidikan melahirkan seorang yang berilmu, yang dapat menjadi khalifah Allah S.W.T. di muka bumi ini. Seperti yang pernah diungkapkan Sheikh Muhammad ‘Abduh, seorang tokoh pembaharu Muslim terkenal :

“Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat mengubah segala sesuatu.”

tubuh-manusia

Percaya ataupun tidak dalam diri manusia itu ada sifat kehaiwanan dan kemanusiaannya. Karakteristik yang khas dari kemanusiaannya ialah iman dan ilmu (sains). Manusia mempunyai kecenderungan untuk menuju “ke arah kebenaran-kebenaran dan wujud-wujud suci”. Manusia tidak boleh hidup tanpa mensucikan dan memuja sesuatu (Tauhid).

Manusia juga memiliki kecenderungan untuk memahami alam semesta, untuk “menjelajah tempat-tempat yang berada di luar lingkungannya, seperti planet-planet lain dan juga tentang masa lampau dan masa depan”.

Langit-Angkasa-Luar-Berbintang-Storywarren.com_-1024x640

Oleh kerana itu, kita dapat menyimpulkan bahawa perbezaan yang paling penting dan mendasar antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya terletak pada iman dan ilmu (sains) yang merupakan kriteria kemanusiaannya.

Iman dan ilmu adalah karakteristik kemanusiaan, maka jika kita memisahkan keduanya, maka ia akan menurunkan martabat manusia.

Iman tanpa ilmu akan mengakibatkan fanatisme dan kemunduran, tahyul dan kebodohan.

Ilmu tanpa iman akan digunakan untuk memuaskan nafsu, kerakusan, kekayaan yang melampau, meluaskan pengaruh negatif, ambisi yang buruk, penindasan, perhambaan, penipuan dan kecurangan.

Ilmu+2

Hanya Islamlah satu-satunya agama yang menyatukan iman dan ilmu (sains).

Keterkaitan antara iman dan ilmu dan pertalian keduanya yang tidak dapat dipisahkan, ia akan selalu mewarnai pemikiran dan dasar konsep pendidikan dalam agama Islam. Inilah yang cuba dipadukan oleh kami di ASIQS.

Kami juga sedar para ulama selalu menegaskan bahawa kewajipan menuntut ilmu tidak boleh dipandang enteng.

Allah SWT berfirman:


قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ  اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

 

“Katakanlah, ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.

(QS Az Zumar : 9)

Sebagaimana ayat al-Quran di atas, banyak sekali hadis-hadis yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dan peri pentingnya mencari ilmu.

seindah+cinta+islam+1

“Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim”.

Percayalah, salah satu kewajipan Islam, yang sejajar dengan semua kewajipan lainnya adalah mencari dan menuntut ilmu.

Mencari ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang muslim; tidak hanya dikhususkan bagi satu kelompok dan tidak bagi kelompok yang lain. Ia sama seperti kewajipan solat, puasa, zakat, haji, amar ma’ruf nahi munkar, dan sebagainya.

Kewajipan menuntut ilmu tidak memiliki pengkhususan, hanya untuk wanita atau lelaki sahaja, sebagaimana jihad dan solat Jumaat hanya untuk kaum mukminin. Tetapi ia adalah kewajipan bersama sebagai seorang manusia yang sangat dituntut oleh Allah S.W.T.

morning_study_by_yuniarko

Menuntut ilmu juga tidak memiliki batasan waktu atau masa tertentu, sebagaimana hadis Nabi S.A.W. :

“Carilah Ilmu dari buaian sampai ke liang kubur”

(Bukhari & Muslim).

Pada setiap zaman, manusia haruslah menggunakan kesempatan yang ada untuk mencari ilmu. Keluasan kewajipan menuntut ilmu juga digambarkan dalam hadis, “Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China”. Ertinya di sini mencari ilmu tidak memiliki batasan tempat tertentu, sebagaimana juga tidak memiliki waktu tertentu seperti ibadah haji hanya di Mekah pada bulan Zulhijjah.

Rasulullah S.A.W. pernah mengatakan bahawa :

“Seandainya engkau mengetahui apa yang terkandung di dalam (kenikmatan) mencari ilmu, maka nescaya engkau akan mencarinya meskipun engkau harus mengalirkan darah dan menyelam ke dasar lautan”.

Ilmu-Sains

Di dalam proses menuntut ilmu terdapat banyak hikmah yang boleh kita terokai seperti sabda Rasulullah S.A.W. :

“Hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang, yang akan diambil di mana saja mereka menemukannya”.

Saidina Ali K.W.J.  juga pernah berkata, “Hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang, maka ambillah hikmah itu meskipun dari orang munafik” dan “Lihatlah apa yang dikata bukan siapa yang berkata.”

Mari kita fikirkan? Islam memerintahkan untuk kita menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu itu tiada batasan waktu, menuntut ilmu itu bukan milik golongan tertentu sahaja, menuntut ilmu itu tiada pengkhususan tempat atau tenaga pengajarnya, lalu kenapa Islam begitu mundur dan selalu berteman dengan kebodohan?

Hal inilah yang sangat menyedihkan kerana sesungguhnya perintah-perintah yang mulia ini telah ditinggalkan begitu saja oleh pengikut Islam itu sendiri.

Hanya dengan pendidikan sahaja kita dapat mengubah musibah yang melanda umat islam hari ini. Pendidikan dengan keinsafan yang tinggi dapat mendorong manusia itu untuk terus mencapai apa yang sangat-sangat Allah S.W.T. perintahkan pada manusia,iaitu menjadi insan yang bertaqwa dan taat kepada segala perintah dan laranganNYA.

kewajiban-menuntut-ilmu-7-638

Melalui pengkajian yang mendalam dan iman yang tinggi manusia dapat menerobos ke alam malakut yang lebih tinggi dan sama-sama dapat membimbing manusia lain ke arah kesempurnaan.

Oleh sebab itulah kami sangat menekankan amali di kalangan anak-anak didik kami, agar mereka dapat merefleksi dan memahami ayat-ayat Allah S.W.T. dan mengamalkannya dalam segala sudut kehidupan mereka.

Bukan markah yang tinggi yang menjadi sandaran, tetapi amalan dan keimanan yang menjadi keutamaan agar apa yang anak-anak didik kami pelajari menjadi saham yang amat berguna buat mereka di hari akhirat kelak.

Semoga perkongsian ini mendapat manfaat dan hikmah buat semua.. 😀


Leave a Reply